Suasana Pertengahan Ramadan masyarakat Islam di utara Republik Rakyat China

Suasana Pertengahan Ramadan masyarakat Islam di utara Republik Rakyat China

Gambar-gambar berikut yang dikirimkan oleh Haji Yusuf Liu menunjujukan suasana umat Islam di utara China menyambut Ramadan.

bd95b906-5d68-4055-a0f3-622996ad506d 02061a65-1bbf-4f68-9c81-f38ea1ea2561 1d9e7a8f-c123-40be-89aa-cfe5580d91d3 e424ee50-628a-46dd-bff1-1b939ef0bff7 aa8b466b-ffc9-465b-9732-7f1b65c11826 4cef00ef-145c-40b0-800e-09b15b28cad5 9099cd70-c045-4827-89fe-8e0e296774b1 87c1b182-4ad6-4a0d-84af-981cf3313255 39134be9-d3ac-471d-9d04-3938708a4930 73f978f3-91e2-4463-a7c9-dad475c733bb 2933cf2e-b81a-4f6c-8136-b23782b29667 a39882ba-4d4f-488a-9bdf-c64843b8f59b f838dcb1-9d2b-4c00-9902-154648c3f93c 266bb086-c3f9-401a-9916-5615bb425370 b9d417f3-a36d-46e2-92b5-1a7bfecf9621 f63b8fb8-869e-410b-9f4f-e255187402e5 34f23c55-c973-4a7e-8115-cee3d74b4f65 ed07fc50-8083-485a-8ee7-7b6145ac58e1 3d5d245b-132b-4a39-a889-66ecf4a4848c a6c512b3-a7e8-40ab-871a-11448dbc7fc1 a4efb04c-15e3-480e-90f2-5743565cbcd7 45ff1208-e2b7-4ad0-84b0-d09310537c0d 48e2040b-3415-4ba0-a65c-0f60aa8430ed e5ce0fb6-e7f3-4202-9789-e33794fdac3d 4d8136a4-8275-4399-ab28-ded6ed7bb857 769d44e0-dee8-47cd-8d0f-6ccd65d65f93 9e18480b-f658-4109-8fb3-21cdd600f89f 273d57a0-9c7a-4faf-8840-ccaf0701ebc5 e5bdd5d4-d2d4-45c0-8e13-03c6f9e78cac 3f1f072c-bcae-46c0-8952-9772d281b91b

Leave a Reply

Your email address will not be published.